Nintendo 64 - Koji Kondo - Zelda - Majora's Mask - Sonata Of Healing (Piano Version)- 2000, Nin - Zuhörer: 11